Klikkertræning

Klikkertræning er en træningsmetode, der baserer sig på videnskabelige indlæringsprincipper (operant og klassisk betingning) og systematik.

Det kan lyde indviklet, men det behøver det ikke at være. Helt grundlæggende går klikkertræning ud på at øge sandsynligheden for, at hunden vælger at gøre det, vi gerne vil have.Det gør vi ved at belønne ønsket adfærd og ignorere uønsket adfærd i træningen.

Klikkertræning handler om at kommunikere så præcist som muligt med hunden under træning og om at planlægge træningen, så det bliver let for hunden hele tiden at have succes.

Det gør indlæringen lettere for både hund og ejer.

 

Klikkertræning handler om præcision i kommunikationen mellem menneske og hund. Vi anvender derfor et præcist markørsignal (klikket) i træningen til at fortælle hunden hvilken adfærd, den bliver belønnet for at udføre.

Billedet er taget af Zenfoto
Billedet er taget af Zenfoto

Klikket bliver først associeret med adgang til en belønning, som hunden synes godt om. Når den har forstået, at klikket varsler, at en lækker belønning er på vej, kan det anvendes i træningen af nye øvelser til at fortælle hunden, hvad den bliver belønnet for og hvilken adfærd det derfor kan betale sig for den at gentage. Populært siger vi, at klikket fungerer ligesom at tage et billede af den adfærd, hunden udviser.

Med klikket som markørsignal får du en god timing, fordi du får markeret præcis den adfærd, som efterfølgende bliver belønnet.